Lokstallen er drevet av Stjørdal Kommune som en del av Kimen Kulturhus.

Bygget gir gode kår til lokale og nasjonale kunstnere med tilgang til gode rom og fasiliteter.

Lokstallen brukes primært til scenekunstproduksjon av ny, norsk dramatikk, forestillinger og

workshops innen ulike kunstformer for og med barn og ungdom.

 

 

HVA SKJER

 

Det er også mulig å leie Lokstallen til egne kulturarrangementer.

 

Se hva som har skjedd her:

Arkiv

 

For informasjon kontakt:

Magnus Larsen 

Magnus.Larsen@stjordal.kommune.no 

 

 

 

 

HVA SKJER PÅ LOKSTALLEN:

Reklamehuset Stjørdal | arego cms